Ook in de toekomst middelen nodig om te zorgen dat de stad en het landschap waardevol en aantrekkelijk blijven

schultzinzaandamMinister Melanie Schultz van Haegen van ruimtelijke ordening en infrastructuur bezocht in oktober 2013 Zaanstad voor een werkbezoek over ruimtelijke kwaliteit. De minister komt op uitnodiging van het initiatief Mooiwaarts, waarin architecten, stedenbouwkundigen, monumenten- en welstandsadviseurs het perspectief schetsen op Mooi Nederland.
De mensen achter Mooiwaarts denken dat gemeenten ook in de toekomst middelen moeten hebben om te zorgen dat de stad en het landschap waardevol en aantrekkelijk blijven. Initiatiefnemers Jef Muhren (WZNH) en Flip ten Cate (Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) en wethouder Dennis Straat (VVD) leidden de minister rond door Zaandam, waarbij stilgestaan is bij plekken die de gemeente een nieuw gezicht hebben gegeven, dankzij de gezamenlijke inspanningen van de initiatiefnemers, de ontwerpers, de gemeente en de kwaliteitsadviseurs.
In het 'Pleidooi voor een waardevolle leefomgeving' van Mooiwaarts betogen ruim 1700 ondertekenaars dat geen mens gelukkig wordt in een omgeving die niet uitdagend en aantrekkelijk is, hoe gezond en veilig die ook is. De Minister is daarover het gesprek aangegaan en heeft 'een goede omgevingskwaliteit' duidelijker gepositioneerd in haar voorstel voor de Omgevingswet.
De eerste verantwoordelijkheid voor gebouwen en plekken met kwaliteit ligt bij de bouwers en inrichters zelf. Maar de gemeente moet ze op die verantwoordelijkheid kunnen aanspreken. Een gesprek over kwaliteit is altijd noodzakelijk, en als een initiatief geen meerwaarde heeft voor de gemeenschap, dan moet de gemeente het kunnen tegenhouden. Het werkbezoek van minister Schultz richtte zich op de manier waarop dat gesprek over meerwaarde georganiseerd kan worden. "Ik vind ruimtelijke kwaliteit belangrijk, maar zie tegelijkertijd dat het op lokaal niveau moet worden vormgegeven. De bestuurlijke wil om ruimtelijke kwaliteit vorm te geven is daarbij essentieel, dat moeten we stimuleren. Je wilt niet dat een eis op dit punt in de wet zo dwingend is dat een gemeente geen eigen keuze meer kan maken," aldus de minister. "Ik herken in het pleidooi van Mooiwaarts dezelfde zoektocht."
In Zaanstad behandelt de gemeenteraad dit najaar nieuw beleid voor ruimtelijke kwaliteit, dat uitgaat van dynamiek en de leefbaarheid van de stad. In gebieden die belangrijk zijn voor de identiteit van de gemeente, zoals de molens aan Zaanse Schans en het monumentale industrieterrein Hembrug wil de gemeente zorgvuldig waken over de kwaliteit van de gebouwen en de inrichting van de ruimte, terwijl de gemeente in twaalf na-oorlogse woonwijken en op zeven bedrijventerreinen van de bewoners en ondernemers verwacht dat zij de kwaliteit bevorderen. Zaanstad maakt vanaf 2014 gebruik van een adviescommissie die met bewoners en ontwerpers het gesprek over kwaliteit voert en de gemeente integraal adviseert over architectuur en cultuurhistorie. Een uitbreiding van deze commissie met stedenbouw en landschap wordt overwogen. Daarmee loopt Zaanstad vooruit op de werkwijze die de initiatiefnemers van Mooiwaarts vandaag bij de minister hebben bepleit.

 

Beleidsplan BIB 2013-2014

Het bestuur van de Stichting Binnenstad in Balans acht het gewenst dat elk jaar in een beleidsplan minimaal twee jaar vooruit wordt gekeken naar de activiteiten die zij wil ondernemen. Hierbij zal aandacht worden geschonken aan de financiële consequenties maar ook aan de feitelijke aanpak die het bestuur voor ogen staat. We willen hiermee de informatie delen met externe partners en andere belangstellenden.

Verder is het bestuur voornemens bij de Belastingdienst een zgn. ANBI status aan te vragen . Immers, organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Dergelijke instellingen hoeven geen schenkbelasting te betalen over de giften of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.  
U kunt ons beleidsplan hier downloaden.

 

Ruilen tegen leegstand

Het houdt niet op met artikelen in de media over leegloop van de binnensteden in Nederland. Gemeenten worden gewaarschuwd hier nu maatregelen tegen te nemen voordat het te laat is.

Ook op 16 augustus 2013 verscheen er in het AD Woerden weer een artikel 'Ruilen tegen leegstand".
Om te voorkomen dat het Woerdense stadshart door leegstand een gatenkaas wordt, pleit onderzoeksbureau Locatus voor "ruilverkaveling". Uitgangspunt is het concentreren van winkels, het toevoegen van een publiekstrekker en het herbestemmen van rafelranden. Download hier het hele artikel. (artikel op pagina 3 kunt u hier downloaden)

 

Is er een visie op kaalslag

kaalslag-volkskrantjun-2013-800pxBron: Volkskrant 30 mei 2013

Op 17 januari 1997 was in Nederland sprake van een nationale gekte bij de muziekwinkels.

Ruim 120 winkels openden 's nachts hun deuren om de nieuwe CD "De Waarheid" van Marco Borsato aan de man te brengen. De zanger kreeg diezelfde nacht al een platina plaat uitgereikt voor 185.000 verkochte exemplaren.

Het waren hoogtijdagen in de winkelbranche. Lees verder..

 

Expositie "Oude Rijn" nog drie zaterdagen te zien

Woerden - De eerste verdieping in het Arsenaal in Woerden zal voor de laatste maal voor het publiek toegankelijk zijn tijdens de expositie "Oude Rijn". Leden van de Stichting Binnenstad=in=Balans (BIB) staan paraat om u de komende drie zaterdagen (30 maart, 6 en 13 april van 11 tot 16.00 uur) te verwelkomen op de expositie over de Oude Rijn. Interessant om eens te kijken naar de mogelijkheden voor het weer terugbrengen van de Oude Rijn in de Rijnstraat.
Een slecht idee in deze moeilijke tijden? De BIB denkt van niet. (Klik hier voor een pdf van dit persbericht)
(foto rechts: Onlangs open gegraven Gedempte Binnengracht in Zaandam)

 

Startsein voor water in Drachten en ontwikkelingen in Hoogeveen!

We worden links en rechts ingehaald, zojuist krijgen we een artikel aangereikt dat het startsein voor water in de binnenstad van Drachten (klik hier voor een kijkje in de toekomstige situatie) dit najaar officieel is gegeven (zie artikel hieronder). Gelijkertijd worden we geattendeerd op ontwikkelingen in Hoogeveen. Ook hier water in de binnenstad maar met een geinspireerd stadsbestuur. Met wat googelen verkrijg je diverse informatie. Wanneer ontwaakt nu ons stadsbestuur, het zou een mooi voornemen zijn voor 2013!

 

Goed nieuws uit Drachten. De Drachtstervaart gaat open!

klik hier om deze nieuwsbrief december) uit Drachten te lezenEn toen was het zover. Op 5 november jl. werd in Drachten in alle vroegte de splitsing Zuiderhogeweg-Moleneind afgesloten voor het doorgaande verkeer. De bypass langs de afsluiting deed meteen zijn werk. Het verkeer rijdt goed door.
Op piekmomenten is er zo nu en dan heel kort wat vertraging. De dikke laag asfalt werd gefreesd zodat de nutsbedrijven een begin konden maken met het verplaatsen en vernieuwen van kabels en leidingen. Dat werk schuift langzaam op richting het Moleneind zelf, zoals op deze luchtfoto te zien is.
In deze nieuwsbrief leest u meer over de procedure rond de bouwopnames die voor verzekeringsdoeleinden worden
gedaan, over de afspraken die we met hulpdiensten maakten en over de extra parkeerruimte die we in de Peppel gaan aanleggen.

Klik hier voor de nieuwsbrief van oktober 2012 over Drachten

en kijk ook eens op deze site

 

Zaandam: nieuw water in centrum

zaandam2De nieuwe gracht in Zaandam loopt van het station en het stadhuis tot vlakbij de Zaan. Het is geen doorlopend water. Dat is het ook nooit geweest. Tot voor kort was dit de Gedempte Gracht, omdat hier in 1860 een watertje is gedempt. Veel was het niet maar dat was ook niet nodig: het was meer een afwatering voor de omliggende weilanden. Toch is het in 2012 weer terug gebracht. En dit water heet gewoon nog steeds: Gedempte Gracht.
Een paar weken geleden zijn we met de BIB op bezoek geweest in Zaandam. Het was een weerzien want we waren er al eerder geweest. Het water was nu klaar (Sinterklaas was er verwelkomd) en wij verbaasden ons. De eerste reactie was: het lijkt of het altijd zo is geweest. Winkels aan beide kanten, een trottoir en kuierende mensen. In het midden het water: op korte afstand overkluist met steeds andere (moderne) bruggen. Ergens in het midden ook: een muziektent(je).
Zaandam had onze belangstelling gewekt omdat hier een water was aangelegd, tegelijk met een aantal andere projecten. Zo'n combinatie maakt het makkelijker om een element als water toe te voegen. Er is daar wel voor meer dan € 600 miljoen geïnvesteerd. Onder meer in een nieuw stadhuis, een nieuw winkelcentrum, een bioscoopcomplex, kantoren én, een spraakmakend hotel. De gemeente draaide op voor iets minder dan helft van dit bedrag.
Veel mensen zullen de creatie van Wilfried van Winden kennen. Met gebruikmaking van het klassieke Zaanse huisje: hout, groen geverfd met puntdak, heeft hij een groot vierkant volume met een heleboel van die huisjes gevuld. Er zijn mensen die het helemaal niks vinden ('Disney-architectuur!'), maar er zijn er veel meer die de gedurfde verschijningsvorm waarderen.
Intussen zit het Intell in Zaandam op een bezettingsgraad van meer dan 80%; met gasten uit de hele wereld die – toegegeven - eigenlijk voor Amsterdam komen maar die Zaandam een prima plek vinden om te logeren. Voor die mensen is er dus een bijkomend plezier: ze hebben niet alleen Amsterdam maar ook Zaandam met zijn historie en nu dus zijn nieuwe centrum. Vlak naast het hotel is bovendien een luisterrijke waterval gecreëerd die nog meer allure toevoegt.
Het project heet Inverdan, een Zaanse term voor een gevelpatroon met wisselende terugwijkende rooilijnen. Die zijn er nu ook. Net als overal waar het terugbrengen van water aan de orde was, is er een lange weg afgelegd. Met veel discussie, tegenwerking en kritiek. Maar om de een of andere reden was iedereen het er wel over eens dat de Gedempte Gracht (autovrij gemaakt, opgekalefaterd met paviljoens in het midden) reddeloos verloren was. En, heel belangrijk, dat dit de mening was binnen het stadsbestuur.
Een raadslid die het van nabij heeft meegemaakt: 'B en W realiseerden zich dat de binnenstad van Zaandam zo goed als dood was. De paviljoens op de Gedempte Gracht voldeden niet. Het werd tijd voor een radicaal alternatief en daarom is Inverdan ontwikkeld, met als onderdeel de gracht. De heftige discussies over de gracht ontstonden pas later. Het voorstel kwam van B en W, de raad stemde er in meerderheid voor. Wat daarbij een rol hebben gespeeld is dat de economie er een stuk beter bijlag dan heden ten dage. En dat er een sterke burgemeester zat, in de persoon van Ruud Vreeman. Een kwestie van overtuigingskracht dus.'

 

Nieuwe gracht in Den Haag

In Den Haag is de aanleg van een nieuwe gracht begonnen. De gracht komt tussen de Noordwal en de Veenkade in het Centrum van de stad. Onder het water komt een volautomatische autoberging (VAB) met 160 parkeerplekken. De bedoeling is dat de gracht en garage in 2015 klaar zijn. Lees meer

 

Tentoonstelling in Arsenaal (1e verdieping) - uw mening telt!

tentoonstelling-bib-2012De verbouw van het Arsenaal tot hotel is een grote stap voorwaarts in de ontwikkeling van het centrum van Woerden. Binnensteden veranderen in snel tempo. Winkelen wordt aangevuld met recreatie en cultuur. Het stadscentrum wordt meer en meer ontmoetingsplek.

Woerden is in 2006 deze weg ingeslagen met de creatie van het Kerkplein. Een groot succes dankzij de combinatie van terrassen, evenementen en de statige aanwezigheid van drie topstukken uit de Woerdense historie: de Kazerne, de Petruskerk en het Arsenaal.

Wij verheugen ons op de volgende stap. Het terugbrengen van de oude Rijn waar die tot 1961 heeft gestroomd. In het hart van de stad waar nu de Rijnstraat is. Niet alleen omdat hiermee een stukje water terugkomt. Maar omdat ook de verbinding met dat andere topmonument in onze stad - het Kasteel - weer wordt hersteld.

Het centrum van Woerden: sieraad van het Groene Hart!

Wilt u op uw gemak een indruk vormen van onze ideeën? Dan kan dit vanaf 1 december in het Arsenaal van 11.00 tot 16.00 uur en vervolgens iedere zaterdag in december en januari. 

U kunt vriend van de Oude Rijn worden en ook kunt u ùw mening in een daarvoor bestemd doos deponeren. Tevens liggen er op de tentoonstelling inkijkexemplaren van het economisch en technisch rapport dat de BiB respectievelijk in 2009 en 2011 heeft laten maken. 

De toegang is gratis. U bent van harte welkom!

 

Zaandam een voorbeeld voor de Rijnstraat

ad-29-9-2012

Bron: AD Woerden 29-09-2012

WOERDEN/ZAANDAM • Water door de Rijnstraat laten stromen is alleen mogelijk als investeerders bereid zijn om zo'n 15 miljoen euro in het ambitieuze project te steken.
De gemeente Woerden staat niet onwelwillend tegenover het weer opengraven van de weg, op voorwaarde dat externe partijen de kosten dragen. ,,Zelf hebben we het geld niet, dus om dit door te laten gaan zijn financiers nodig,'' zegt wethouder Bob Duindam. Daar voegt hij direct aan toe dat 'draagvlak' onontbeerlijk is, om het idee gestalte te geven dat ruim 20 jaar geleden al geopperd werd door het toenmalige stadsbestuur. Dat draagvlak is volgens Duindam  nog onvoldoende aangetoond. Voorzitter Bert Bakker van de stichting Binnenstad in Balans strijdt al jaren voor terugkeer van honderden meters water in de Rijnstraat, die in 1961 werd  gedempt. ,,Omdat Woerden dit water verdient,'' zegt de binnenstadbewoner. Hij denkt dat een handvol financiers het plan van de benodigde ruggensteun kunnen voorzien en wil werk maken van het vinden van investeerders. Bakker ziet in het stadshart van Zaandam een lichtend voorbeeld voor de Rijnstraat. Klik hier voor het vervolg van dit artikel op pagina 3 van het AD Woerden 29-09-2012

 

Woerden: de mooiste stad van het Groene Hart! Dat is het streven van de Stichting Binnenstad=in=Balans.

In het huidige economische klimaat is het juist van belang om mee te gaan met de tijd en Woerden niet alleen voor de practische zaken in te richten. Mensen willen beleving. Voor de gemakzucht wordt er sneller via internet gekocht. Gezelligheid, zoals terrassen, funshoppen, museum bezoeken, mooie gevels, varen, dàt is waarom mensen tegenwoordig een stad in gaan. De renovatie van het Kerkplein was een stap in de goede richting.
Maar ook de omgeving rondom het Kerkplein heeft de aandacht nodig om de binnenstad in balans te houden en te zorgen dat bezoekers een goed gevoel overhouden aan hun bezoek aan de binnenstad en natuurlijk weer terugkomen.

De conclusie is voor iedereen duidelijk: er moet wat gebeuren!
De BiB heeft vele alternatieven bekeken en is na jaren van onderzoek en vergelijkingen met een goed onderbouwd plan gekomen.

Het terugbrengen van water in de Rijnstraat brengt de binnenstad meer beleving en sfeer. Bijvoorbeeld een kaaskade met een heus kaasmuseum (hèt handelsmerk van Woerden), een ambachtskade, een verskade, noem maar op. Het past allemaal langs de Rijn. Er zouden ook i.p.v. winkels meer woningen kunnen komen. Want de Rijnstraat is historisch gezien eigenlijk helemaal geen winkelstraat.

Het idee voor het terugbrengen van water is uitvoerig onderzocht en biedt in alle opzichten enorm veel perspectief voor de toekomst.
Een investering die zich dubbel en dwars terugverdient.
Woerden kom in actie! Wacht niet tot de binnenstad nog verder gaat verpauperen of tot er nog meer leegstand komt, maar kom in actie en ga graven dat is ons advies.

 

Stad snakt naar meer terrasjes. Winkels worden steeds meer bijzaak!

Gemeenten doen er nauwelijks iets aan om leegstand in de winkelstraten tegen te gaan. Hardnekkig wordt vastgehouden aan bestaande bestemmingsplannen. Terwijl de binnensteden gebaat zouden zijn bij meer horeca. Dit zegt hoogleraar Cor Molenaar van de Erasmus Universiteit. De binnenstad ga je in voor de gezelligheid. Dat wordt te weinig beseft. Winkels worden steeds meer een bijzaak. We gaan steeds meer naar de binnenstad om te eten en te drinken.
Dit zijn enkele citaten uit het artikel uit de Telegraaf van vandaag (19-01-2012). De BiB voegt dit toe aan de verzameling soortgelijke artikelen die we over dit onderwerp al lazen in de media. Woerden word wakker...!

 

Gedicht over de Oude Rijn door stadsdichter Najiba Abdellaoui

Gelukswater

Register to read more...
 

Rijn moet open - AD Woerden 12 dec 2011

Klik op dit artikel voor vergroting.

AD-RijnOpen-12-12-2011

 

 

 

 

 

 

Forse groei toerisme (AD 11-11-2011)

Bezuinigingen bedreigen opmars Groene Hart

Toeristen brengen steeds meer geld in het laadje in het Groene Hart. Dit blijkt uit een onderzoek dat is gedaan door stichting Groene Hart, Kloppend Hart. De BIB is hiervan al jaren overtuigd en heeft o.a. hiernaar in 2009 ook al een economisch onderzoek voor Woerden laten doen (samenvatting hier), Dit artikel uit het AD van 11 november 2011 onderschrijft dit nog eens. Lees hier het volledige artikel uit het AD

 

Ronald Waterman met verkeer en waterstaat op weg naar een duurzame leefomgeving

Aquapunctuur voor vaarwegen

De grootste uitdaging van de 21e eeuw is het ontwikkelen en implementeren van methoden en oplossingen die niet alleen de beschikbare ruimte optimaal benutten, maar tegelijkertijd de economie versterken en het (leef)milieu verbeteren. Een en ander in onderlinge samenhang op weg naar duurzaamheid van productie en consumptie.

Lees meer via deze link

 

De oude vertrouwde winkel heeft het zwaar

Dit weekend verscheen nu ook in de Elsevier (10-9-2011) een artikel over de recessie, krimp en internet die de detailhandel hard raken. Ook in Woerden merken we dat. Wat kunnen ondernemers doen? Bijzonder hoogleraar e-marketing Cor Molenaar schrijft in zijn boek "Het einde van winkels?"dat winkeliers er niet aan ontkomen het web te omarmen, omdat ze anders onzichtbaar zijn voor hun klanten. Een winkel combineren met een webshop is de beste aanpak. Ook de benadering van klanten moet anders. Molenaar: "Realiseer je dat je gastheer bent. Kopers willen geen chagrijnige gezichten zien. Klanten die bij jou iets kopen, doen dat omdat ze het je gunnen. Zorg dat er meer te beleven valt, dat er meer emotie is.

Waarom is IKEA vol op feestdagen? Omdat winkelen bijzaak is. Mensen gaan daarna toe om te recreëren."

Lees het hele artikel.

 

 

Woerden TV - Rijn terug voor 11,5 miljoen

Link naar artikel 14 september 2011 uit het AD Groene Hart

Link artikel Woerdensche Courant 14 september 2011

 

Download hier het volledige technische rapport ontdemping Rijnstraat

Aan het rapport dat u  hier kunt downloaden is een jaar hard gewerkt door een clubje bevlogen mensen onder aanvoering van ons bestuurslid Tjeerd Koudenburg. Het gebeurde in betrekkelijke stilte en dit kon omdat het onderwerp zich niet leende voor discussie onderweg: vind uit onder welke omstandigheden en voorwaarden opnieuw het water van de Rijn door het centrum van Woerden kan gaan stromen. 

downloaden rapport 

 

Een verborgen goudmijn?

etiketfles
haven-kasteelwater
haven-kasteelwater2
haven-kasteelwater3
1/4 
start stop bwd fwd
Op 13 september 2011 is aan B&W van de gemeente Woerden aangeboden het technisch rapport over het weer terugbrengen van water in de Rijnstraat in Woerden. Dit ging gepaard met de overhandiging van een (antiek) Rijnstraatglas met een flesje symbolisch Haven- en Kasteelwater. We zijn verheugd dat we u het rapport  ook  kunnen aanbieden op deze website.  Menig lezer zal onmiddellijk grote twijfel krijgen over de verstandelijke vermogens van degene die dit artikel schrijft.
Want wat is het beeld? De immer goedgemutste voorzitter van de BIB reikt weer eens een rapport uit dat geld gaat kosten. Weet hij niet dat dit meteen plat valt in het geweld van tuimelende en wankelende financiële belangen waarover echt iedereen zich op dit moment grote zorgen maakt? Geachte lezer, toch durf ik het aan om uw aandacht te vragen voor ons verhaal.
De geschiedenis kent vele projecten die in moeilijke omstandigheden toch of misschien juist daarom tot een goed einde zijn gebracht. Met andere woorden, het is niet moeilijk om geld uit te geven als het in ruime mate beschikbaar is. Het gaat erom of we elkaar kunnen overtuigen van het nut om over de dichtbije horizon te willen en durven kijken.

Register to read more...
 

Samenvatting en Conclusies technische voorstudie ontdemping Rijnstraat

Bijna twee jaar geleden heeft de stichting Binnenstad=in=Balans haar eerste rapport uitgebracht dat ging over de economische voordelen van het terugbrengen van water in de Rijnstraat in Woerden. Deze tweede rapportage van de stichting BIB behandelt de technische en uitvoeringsaspecten die hiermee zijn gemoeid.

Op basis van het rapport over de economische voordelen, kiest BIB nadrukkelijk voor het meest waterrijke model. En dat betekent de aanleg van bevaarbaar water voor kleine schepen zoals sloepen, roeiboten en kano’s. Dat betekent ook dat de Rijnstraat alleen nog maar beperkt toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeer. 

Het onderzoek is uitgevoerd omdat BIB wilde weten 1) of het kán, 2) of het veilig kan, 3) of het voor een redelijk bedrag kan, en niet te vergeten 4) binnen een redelijke termijn. Zo kan het werk worden samengevat dat ruim een jaar heeft geduurd en waaraan is gesleuteld door een werkgroep bestaande uit vier deskundigen: een constructeur, een architect, een bouwer en een projectmanager.
De conclusie is dat het kan zonder al te ingewikkelde technische problemen, tegen een redelijk bedrag en binnen een redelijke termijn.

Het rapport gaat achtereenvolgens in op het ontwerp (wat willen we realiseren), de techniek (hoe gaan we het doen), de uitvoering (hoe lang gaat het duren), de kosten en baten (hoeveel geld zijn we er uiteindelijk aan kwijt) en het eindbeeld (wat krijgen we er voor terug). Klik hier voor de (pdf) hele samenvatting

 

Nieuwsbrief BIB juli 2011 is uit!

Kort geleden is BIB poolshoogte gaan nemen in Drachten omdat we uiteraard geïnteresseerd zijn in steden waar waterplannen tot uitvoering komen. Wat ons tot de verbeelding spreekt is dat ook in Drachten de bevaarbaarheid van het water voorop staat. Zo wordt rekening gehouden met een doorvaarthoogte van 2.90 meter. Klik hier en open de nieuwsbrief (pdf bestand)
 

 

Artikel Woerdense Courant 15 juni 2011

Eind augustus 2011 zal de BIB het technische rapport presentateren aan B&W. Hier een artikel uit de Woerdense Courant van 15 juni jl.

 

BIB levert technisch onderzoek naar ontdemping Rijnstraat

‘We hebben dit onderzoek uitgevoerd omdat we wilden weten: kán het, kan het véilig, en kan het voor een redelijk bedrag en binnen (download rapport hier) een redelijke tijd.’

Zo vat BIB’s Tjeerd Koudenburg het werk samen dat hij in ruim een jaar tijd heeft verricht met drie deskundigen: constructeur Cor van Schaik, architect Frank van Laar en bouwer Jan de Bruin. Koudenburg zelf was in de jaren tachtig directeur Gemeentewerken in Woerden en alweer geruime tijd internationaal consultant op het gebied van stedelijke ontwikkeling en grote infrastructurele werken.
En het antwoord op bovengestelde vraag? ‘Wij zijn zelf verrast door de uitkomsten. Het ziet er nog rooskleuriger uit dan ik had kunnen verzinnen. Maar daar willen we eerst absolute zekerheid over hebben. Eind juni, als het rapport klaar is om aan de gemeente te worden aangeboden weten we dit en kan iedereen er kennis van nemen.’
Een tipje van de sluier is overigens al opgelicht tijdens de viering van het vijfjarig bestaan van Binnenstad=in=Balans op 27 april jl. Als bijzonderheden noemde Tjeerd bij die gelegenheid de nieuwe breedte van de kademuren, het ontwerp van de bruggen en de oplossing die is bedacht voor de verkeersafwikkeling bij het Kasteel, volgens het shared space-principe. Dit laatste betekent dat er geen hiërarchie is tussen de verschillende gebruikers, maar dat auto, fiets en voetganger gelijkwaardigheid de ruimte gebruiken. Het Kasteel krijgt in de plannen een nieuwe toegang maar wat veel belangrijker is een voorrijruimte voor auto’s (zie schets rechts).

Register to read more...
 
  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 
SocialTwist Tell-a-Friend

Bouwen aan water in Zaandam

front-nieuw-3.jpg